Lua i WykopAPI #3 – wysyłanie wpisu

To lecimy dalej. Każdy kolejny wpis opiera się na tym co było wcześniej, bo nie ma najmniejszego sensu rozpisywać się jeszcze raz o podstawach korzystania z API Wykopu i pokazywać przykładową implementację. Dlatego ten (i prawdopodobnie kolejne) wpisy będą już krótsze i (dla tych co łatwo się uczą) całkiem oczywiste. Tym razem chcę pokazać jak proste jest wysłanie wpisu na mikrobloga mając do dyspozycji funkcje z poprzedniego wpisu.

Jak można wyczytać z dokumentacji za mikroblog odpowiada typ entries. Posiada on metody takie jak index, add, edit, delete, addComment, editComment, deleteComment, vote i unvote. Dzisiaj się skupimy na drugiej – czyli add – odpowiedzialnej za dodawanie nowego wpisu.

Czego potrzeba? W URL klucz aplikacji i użytkownika (w poprzednim wpisie jest pokazane jak uzyskać ten klucz) i w POST parametr body zawierający treść (o dodawaniu obrazków/wideo – później).

respond = send( "entries", "add", { ["userkey"] = userkey },
                { ["body"] = "#tag treść wpisu" } )
respond = cjson.decode( respond )
print( "http://wykop.pl/wpis/" .. respond["id"] )

Prawda, że proste?