03: Lua – math, string

Wiemy jak dodawać, mnożyć, dzielić i tak dalej. Nie potrafimy jednak jeszcze operować na tekście i wykonywać bardziej skomplikowanych operacji na liczbach.

Konwersja tekstu na liczbę

Zwykłe przypisanie jest oczywiście wartością liczbową, jednak nie zawsze będziemy mogli tak zrobić i będzie nam potrzebna konwersja. W nazwie funkcji za to odpowiedzialnej nie ma nic skomplikowanego – tonumber:

>; = tonumber("123") + 5
128
>; = tonumber("123.456e5")
12345600

Konwersja liczby na tekst

Odwrotność funkcji tonumber:

>; = tostring(130)
130

math.abs

Nic innego jak wartość bezwzględna liczby.

>; = math.abs(-100)
100

Niestety – nie mam siły na to chyba, że ktoś bardzo by chciał poczytać – niech da znać.