01: Lua – początek

Lua to skryptowy język służący głównie jako rozszerzenie funkcjonalności aplikacji, np. awesome wm, czy luakit. Używany jest również w niektórych grach, np. w popularnym World of Warcraft, czy Rigs of Roads. Czas najwyższy poznać Lua!

Witaj świecie!

Naukę każdego języka zaczyna się od przywitania. Niezależnie od tego czy to język mówiony czy język programowania ;).

print("Witaj świecie!")

Komentarze

Lua nie gęś i swoje komentarze ma. I to jak zwykle dwa sposoby. Pierwszy, zwykły komentarz do końca linii, i drugi, komentarz blokowy ciągnący się przez kilka linijek, często używany do zakomentowania kawałku kodu.

-- to jest komentarz do końca linii
print("Witaj świecie!") -- ten też
--[[
 ten się ciągnie aż do zamknięcia,
 które wygląda tak:
]]

Zmienne

W Lua nie definiujemy co prawda typu zmiennej, ale on istnieje. Są zmienne zawierające tekst, zmienne zawierające liczby (typu float), wartość logiczną (boolean) oraz tablice. W każdym z tych przypadków przypisanie wartości do zmiennej jest analogiczne. Jest możliwość zmiany zmiennej tekstowej (string) na liczbową (float). Czasem jest to niezbędne, ale o tym później.

>; a = "Witaj świecie!"
>; print(a)
Witaj świecie!
>; b = 10
>; print(b)
10
>; c = true
>; print(c)
true
>; d = { 1, 2, 3 }
>; print(d[1])
1

Jak pewnie zauważyłeś numerowanie elementów w tablicy zaczyna się od wartości 1, nie jak zwykle bywa od 0.

Operatory

Arytmetyczne

 • +, -, *, / – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
 • ^ – potęgowanie
 • % – reszta z dzielenia

Logiczne

 • <, > – nierówności ostre (mniejsze, większe)
 • <=, >= – nierówności nieostre (mniejsze lub równe, większe lub równe)
 • ==, ~= – równość i nierówność
 • and, or – koniunkcja i alternatywa
 • not – negacja

Inne

 • .. – łączy zmienne tekstowe
 • # – ilość elementów w tablicy, długość tekstu

[tag]lua, programowanie, poradnik, podstawy[/tag]